Bestuur en organisatie

Beleid

undefined

Beloningsbeleid

a.s.r. bank past het beloningsbeleid van de moedermaatschappij, a.s.r. Nederland, toe. De remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van a.s.r. Nederland heeft hierover geadviseerd; de Raad van Commissarissen van a.s.r. Nederland heeft het beleid vastgesteld. De RvC van a.s.r. bank heeft het a.s.r. beloningsbeleid bekrachtigd. De RvC van a.s.r. bank is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Directie. Tevens ziet de RvC toe op de uitvoering van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van het hoger management van de Bank.

Onderdeel van het personeelsbeleid

Ons beloningsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. Dat bestaat uit instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid. Dat beleid wordt mede bepaald door de regels van de overheid en door de maatschappelijke ontwikkelingen over beloningen in de financiële sector.

 

Selectiebeleid orderuitvoering

Het Selectiebeleid orderuitvoering is gebaseerd op het principe van best execution.