Bestuur en organisatie

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van a.s.r. Bank. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen de directie.

De RvC bestaat uit vier leden. Twee leden zijn tevens lid van de Raad van Bestuur van a.s.r., de andere twee leden zijn tevens commissaris van a.s.r. Hieronder volgt een nadere toelichting op de zittingstermijn, de bestuursfuncties, commissariaten en overige (neven-) functies van de commissarissen van a.s.r. Bank.