Over a.s.r. bank

Missie en visie

undefined

Het doel van a.s.r. bank is om klanten grip te geven op hun financiële toekomst door zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken.

a.s.r. bank streeft een gematigd risicoprofiel na vanwege haar primaire focus op spaar- en beleggingsproducten voor particulieren. Dit wordt bereikt door uitsluitend te beleggen in hoogwaardige particuliere woninghypotheken en liquide vastrentende waarden. Aansluitend bij haar risicoprofiel is a.s.r. bank goed gekapitaliseerd, zowel op basis van de omvang en samenstelling van haar eigen vermogen.