Bestuur en organisatie

Hoe ziet de organisatiestructuur van a.s.r. eruit? Hoe is het toezicht geregeld? En wat betekent het dat de overheid enige aandeelhouder is? 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de ontwikkeling van de resultaten. De Raad van Bestuur richt zich daarbij op het belang van de gehele onderneming.

Reglement Raad van Bestuur ASR Nederland N.V.
Bijlage A: Klokkenluidersregeling ASR Nederland N.V.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. De RvC staat de RvB met raad ter zijde. De RvC bestaat uit vier leden met uiteenlopende professionele achtergronden. Zij combineren een brede ervaring en expertise in de financiële dienstverlening met een integere reputatie die ook door de toezichthouders als zodanig is getoetst.

Reglement Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V.

Bijlage A: profielschets van de RvC
Bijlage B: rooster van aftreden RvC
Bijlage C: reglement voor de Audit en Risicocommissie van de RvC
Bijlage D: reglement van de Selectie- en benoemingscommissie van de RvC
Bijlage E: reglement van de Remuneratiecommissie van de RvC

 

Structuur

Hoe ziet de organisatiestructuur van a.s.r. eruit? Wat betekent het dat de staat aandeelhouder is? En wie zijn de toezichthouders?

Beleid

Richtlijnen