Beleid

Beleid inzake fair disclosure en bilaterale contacten

In dit document wordt het beleid van de Vennootschap uiteengezet ten aanzien van fair disclosure en bilaterale contacten met aandeelhouders.

Dit beleid dient ter aanvulling op, en is onderworpen aan, de statuten van de Vennootschap, de interne reglementen van de RvB en de RvC en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.