Beleid

Dividendbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASR Nederland N.V. bepaalt ieder jaar welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel als dividend wordt uitgekeerd. 

​De (tussentijdse) dividenduitkeringen vinden plaats aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten.