Corporate Governance

Governance Statement

In het Governance Statement staat hoe a.s.r. bepaalde zaken heeft geregeld, waaronder de juridische structuur, de rol en gedragsregels van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en de relatie met de toezichthouders en accountant.

We volgen nauwkeurig alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze bestaande corporate governance structuur. Wanneer dat nodig is, passen we het Governance Statement aan.

Beloningsbeleid

​​In het beloningsbeleid staat bij a.s.r. het bevorderen en in stand houden van onze integriteit en soliditeit centraal. Daar zijn de langetermijnbelangen van alle stakeholders een belangrijk onderdeel van. Ons beloningsbeleid stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van klanten en andere stakeholders binnen de grenzen van de zorgvuldigheidsverplichtingen.