Bestuur en organisatie

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. De RvC staat de RvB met raad ter zijde. De RvC bestaat uit vijf leden met uiteenlopende professionele achtergronden. Zij combineren een brede ervaring en expertise in de financiële dienstverlening met een integere reputatie die ook door de toezichthouders als zodanig is getoetst.

Ga voor het Reglement Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. en andere governance documenten naar de pagina Corporate Governance en kijk onder 'Reglementen a.s.r.'

Kick van der Pol

Kick van der Pol, Voorzitter

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Annet Aris

Annet Aris, lid RvC

Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Cor van den Bos

Cor van den Bos, lid RvC

Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen

Voorzitter van de Audit- en Risicocommissie

Herman Hintzen

Herman Hintzen, lid RvC

Lid van de Audit- en Risicocommissie

Sonja Barendregt

Sonja Barendregt, lid RvC

Lid van de Audit- en Risicocommissie