Duurzaam ondernemen

Balans tussen mens, maatschappij en milieu

a.s.r. houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Dit past bij onze maatschappelijke rol. Voor het duurzaamheidsbeleid zijn vijf aandachtsgebieden benoemd: verzekeren, mens, beleggen, milieu en maatschappij.

Over de uitgangspunten en doelstellingen is a.s.r. in dialoog met vele belanghebbenden. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met interne, maar vooral ook een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, politici en bewindslieden en branche-organisaties.

Verzekeren

Het bieden van zekerheid aan klanten is het bestaansrecht van a.s.r. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat a.s.r. altijd aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, omdat het om lange-termijn-verplichtingen gaat, zoals pensioenen. Duurzame financiële soliditeit is daarmee essentieel en heeft daarom de hoogste prioriteit.

Beleggen

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid.

Mens

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom steekt a.s.r. veel energie in het aantrekken, binden en boeien van de beste medewerkers, worden er ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden geboden en een goede balans tussen werk en privé gefaciliteerd. 

Milieu

a.s.r. wil zorgvuldig met de natuur en het milieu omgaan en deze zo weinig mogelijk belasten. Daarom gaan wij efficiënt om met middelen, energie en water. Ook zijn we bewust bezig met afvalbeheer, mobiliteit, energiereductie en CO2-uitstoot. 

Maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid is voor a.s.r. naast duurzaam ondernemen ook investeren in uiteenlopende duurzame maatschappelijke initiatieven. Soms met een financiële impuls, door het stimuleren van vrijwilligerswerk bij de medewerkers en door diverse stichtingen en fondsen. a.s.r. brengt ‘helpen door te doen’ onder meer in de praktijk via a.s.r. Foundation. 

Codes en richtlijnen

a.s.r. heeft een publieke verplichting om op te treden als een verantwoordelijke verzekeraar en investeerder. Als bewijs hiervan heeft a.s.r. de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend:

a.s.r. scholen challenge

Om kinderen vertrouwd te maken met duurzaamheid én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, organiseert a.s.r. in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) en de gemeente Utrecht een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd voor alle basisscholen in Utrecht.