a.s.r. scholen challenge

Reglement a.s.r. scholen challenge

Voor de a.s.r. scholen challenge geldt een wedstrijdreglement. Doet uw school mee aan de wedstrijd, dan gaat u automatisch akkoord met dit reglement. U kunt hier niet van afwijken. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist a.s.r.

Inschrijving

 • Elke basisschool uit Nederland kan meedoen aan de wedstrijd.
 • De wedstrijd is bedoeld voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
 • Er geldt maximaal één inzending per school.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • Inschrijving gebeurt via www.verduurzaamjeschool.nl. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. Bent u te laat met inschrijven, dan kunt u helaas niet meedoen aan de wedstrijd. Verdere communicatie en materialen zullen volgen op inschrijving.
 • Een inschrijving voldoet aan de eisen op het inschrijvingsformulier. Alleen met een volledig ingevuld formulier kan worden deelgenomen aan de wedstrijd.
 • Inschrijving geldt alleen voor het betreffende jaar, als u volgend jaar weer mee wilt doen moet u zich opnieuw inschrijven.
 • De inschrijftermijn voor deelname in 2018 sluit op 1 maart 2018.

De wedstrijd

 • Uw inzending moet uiterlijk 5 november 2018 om 16.00 uur door a.s.r. ontvangen zijn.
 • De schoolleiding ondersteunt de inschrijving en gaat akkoord met het idee van de leerlingen.
 • De lespakketten zullen bij de start van het schooljaar geleverd zijn.
 • Het maximum te winnen bedrag is € 12.500,- inclusief btw, er is één winnaar.
 • Het geld wordt niet uitgekeerd, maar door a.s.r. besteed aan de begeleiding en uitvoering van het uit te voeren winnende idee.
  Het eventueel resterende bedrag wordt besteed aan aanvullende duurzaamheidsverbeteringen in en rondom de school (in overleg met de directie). Dit moet besteed worden binnen één jaar gerekend vanaf de prijsuitreiking.
 • Een expertjury bestaande uit o.a. een vertegenwoordiging van a.s.r., de provincie Utrecht en BREEAM bepalen de winnende inzending.
 • Op 9 november 2018 worden de finalisten bekend gemaakt.
 • Op 28 november 2018 zal/zullen (een selectie van) deelnemers hun inzending pitchen aan de jury. De precieze invulling van de dag zal na inschrijving worden gecommuniceerd en zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers.
 • Bekendmaking van de prijswinnaar vindt plaats tijdens de officiële prijsuitreiking op 28 november 2018. Alleen aanwezige inzendingen dingen mee naar de prijs.
 • Het belangrijkste criterium waar de expertjury op beoordeelt is de ‘impact’ van het idee.
 • De deelnemende school/prijswinnaar levert een prestatie waarbij de inzending het algemeen maatschappelijk belang dient, bijvoorbeeld een plan voor verbetering van het milieu.

Algemene bepalingen

 • Het wedstrijdreglement is te vinden op verduurzaamjeschool.nl.
 • Over de voorselectie, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Winnaars en genomineerden werken belangeloos mee aan publicitaire activiteiten van a.s.r. rondom deze wedstrijd en eventuele daarop volgende wedstrijden. Winnaars en finalisten geven a.s.r. toestemming om afbeeldingen en globale omschrijvingen van de inzending kosteloos te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 • Als deelnemer voldoet u aan algemeen aanvaarde Neder¬landse ethiek, wetten en regels.
 • a.s.r. behoudt zich het recht voor deelname aan de actie te beëindigen of geen beloning te geven. Dit doet a.s.r. als er omstandigheden zijn waarbij zij in alle redelijkheid de actie met u niet hoeft voort te zetten, bijvoorbeeld bij fraude. a.s.r. kan naar eigen inzicht uw deelname aan de actie beëindigen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding aan u of een ander verschuldigd is. a.s.r. behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in te trekken, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 • Bij het ontwerpen en uitvoeren van deze wedstrijd en alles wat daarmee verbonden houdt, heeft a.s.r. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht en heeft a.s.r. voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving. Desondanks kan het zijn dat een fout zich achteraf openbaart. a.s.r. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een dergelijke fout.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgenomen in een bestand en op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze gegevens worden zorgvuldig beschermd en worden niet verkocht aan derden. Voor meer informatie over hoe a.s.r. omgaat met persoonsgegevens verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.
 • a.s.r behoudt zich het recht voor om de a.s.r. scholenchallenge 2018 bij minder dan 20 deelnemende scholen te annuleren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden of enige vergoeding verschuldigd is. ASR Nederland N.V. is gevestigd in Utrecht aan de Archimedeslaan 10. ASR Nederland N.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30070695.