Duurzame belastingbetaler

De investeerder a.s.r. en belastingen

Directe investeringen
Voor de investeringen (aandelen en bedrijfsobligaties) in ondernemingen maakt a.s.r. gebruik van het ESG (= environment, social, governance) - onderzoek van het onderzoeksbureau Vigeo Eiris. In deze beoordeling van ondernemingen worden ook fiscale criteria gehanteerd, dit mede op basis van (inter)nationale richtlijnen. Hiermee vermijdt a.s.r. eventuele ESG-risico’s in haar beleggings-portefeuille op het gebied van taxhavens, offshore financial centers en dergelijke. Meer informatie hierover is te lezen op de website van a.s.r. onder duurzame belegger.

Investeringen via externe fondsen
Voor investeringen via externe fondsen zijn fiscale overwegingen nooit leidend. Een businesscase wordt beoordeeld op basis van de strategie van het investeringsfonds en de kwaliteit van de vermogensbeheerder. De fiscale beoordeling vanuit a.s.r.-perspectief dient slechts om eventuele dubbele en/of onnodige belastingheffing te voorkomen.

a.s.r. heeft een voorkeur voor gereguleerde fondsen in de Europese Unie vanwege de relevante expertise voor institutionele beleggers in combinatie met een verantwoord en transparant fiscaal beleid. Daarnaast kan a.s.r. investeren in fondsen die worden aangeboden vanuit andere OESO-landen, mits de wet- en regelgeving vergelijkbaar is met de EU en wordt voldaan aan het fair-share uitgangspunt. a.s.r. vermijdt investeringen in landen waar sprake is van fiscaal reputatierisico, juridisch zwakkere positie en onvoldoende regulering en/of transparantie.