Duurzame belastingbetaler

Fiscale beheersing

De afdeling Fiscale Zaken van a.s.r. heeft een centrale rol in de fiscale functie van a.s.r. en heeft daarmee een belangrijke rol in het inbedden van de fiscale strategie in het dagelijks handelen van de organisatie. Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het onderhouden en testen van het Tax Control Framework dat onderdeel uitmaakt van het Management In Control proces.  

Fiscale Zaken is voor a.s.r. “single point of contact” met de Belastingdienst en heeft periodiek en ad-hoc overleg met de Belastingdienst. Externe belastingadviseurs worden uitsluitend geconsulteerd na betrokkenheid en/of goedkeuring door Fiscale Zaken. 

Bij belangrijke overeenkomsten, productontwikkeling, acquisities, interne reorganisaties en dergelijke wordt Fiscale Zaken op relevante punten geconsulteerd. Met deze “sign off” wordt de opvolging van de fiscale strategie gewaarborgd. Daarnaast worden belastingonderwerpen regelmatig besproken met de CFO van a.s.r.  

a.s.r. is actief bezig met het implementeren van technologische oplossingen om de fiscale risico’s te beheersen door bijvoorbeeld data-analyse. Tevens rondt a.s.r. in 2018 de implementatie van een nieuw financieel systeem af, waarin financiële verslaglegging / consolidatie, tax-accounting en aangifte vennootschapsbelasting zijn geïntegreerd.