Duurzame belastingbetaler

Fiscale strategie van a.s.r.

a.s.r. wil een maatschappelijk verantwoord belastingbetaler zijn op basis van een professioneel uitgevoerde fiscale compliance. a.s.r. neemt geen fiscaal agressieve standpunten in. Bij het optimaliseren van de belastingdruk (“taxplanning”) zijn zakelijke overwegingen altijd leidend.

De fiscale strategie is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Audit- en Risicocommissie van a.s.r. houdt in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code toezicht op het gevoerde belastingbeleid. In 2018 zijn het fiscale beleid en de fiscale risico’s in de Audit- en Risicocommissie besproken.

Gegeven de fiscale strategie heeft a.s.r. de volgende doelstellingen:

  • a.s.r. zorgt voor het tijdig betalen van belastingschulden.
  • a.s.r. legt ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel mogelijk voor aan de Belastingdienst en verstrekt de Belastingdienst actief inzicht in alle relevante feiten en omstandigheden, de standpunten en haar visie op de daarbij behorende rechtsgevolgen. 
  • a.s.r. heeft een actief beheer van fiscale risico’s. Gezien haar open en transparante relatie met de Belastingdienst, stemt a.s.r. pro-actief de fiscale gevolgen van diverse transacties vooraf af met de Belastingdienst.
  • a.s.r. heeft geen producten die klanten faciliteert bij het ontwijken of ontgaan van belastingen. 
  • a.s.r. optimaliseert haar fiscale positie en beperkt hiermee de belastingdruk. Dit gebeurt binnen het gegeven kader dat a.s.r. een duurzame bijdrage wil leveren aan de maatschappij.
  • a.s.r. ondersteunt alleen transacties of producten met een goed gedocumenteerde bedrijfsdoelstelling. Uitgangspunt is dat a.s.r. handelt volgens de geest van de wet en dat er geen gebruik wordt gemaakt van tax havens en dergelijke.