Duurzame belastingbetaler

Relatie Belastingdienst

Relatie Belastingdienst
De Raad van Bestuur van a.s.r. en de Nederlandse Belastingdienst hebben in januari 2013 het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. In dit convenant is vastgelegd hoe a.s.r. en de Belastingdienst met elkaar omgaan: in wederzijds vertrouwen, open en transparant. Met het ondertekenen van dit convenant verplicht a.s.r. zich tot het ontwikkelen en onderhouden van een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle met betrekking tot de fiscaliteit, het Tax Control Framework.

Tax rulings
In voorkomende gevallen is het voor a.s.r. wenselijk om vóóraf zekerheid te verkrijgen bij de Belastingdienst over de toepassing van (veelal complexe) fiscale wet- en regelgeving. Dan verzoekt a.s.r. de Belastingdienst om vóóraf een uitspraak te doen (zogenoemde ‘tax ruling’) over een fiscaal standpunt van a.s.r. Eventuele rulings en overige afspraken met de Belastingdienst zijn altijd in lijn met de fiscale strategie van a.s.r. Met het vroegtijdig overleg met de Belastingdienst bevat de belastingpositie in de jaarrekening minder onzekerheden wat bijdraagt aan het vertrouwen dat stakeholders kunnen ontlenen aan de fiscale positie van a.s.r. Omdat a.s.r. vrijwel uitsluitend in Nederland opereert is geen sprake van internationale rulings.