Duurzame belegger

Code Duurzaam Beleggen

De Code Duurzaam Beleggen is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is op zijn individuele leden van toepassing. Leden van het Verbond van Verzekeraars committeren zich aan de code, handelen naar de geest ervan en zijn daarop aanspreekbaar. Bij niet-naleving kan het Verbond van Verzekeraars passende maatregelen treffen.