Duurzame belegger

UN PRI

a.s.r. ondertekende in 2011 de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI). De 1200 bedrijven wereldwijd die de principes onderschrijven, beheren gezamenlijk beleggingen ter waarde van € 25 biljoen. Door de 6 VN-principes voor beleggen toe te passen, draagt a.s.r. bij aan de ontwikkeling van een duurzamer financieel systeem.

Bezoek voor meer informatie over de 6 beleggingsprincipes de website van UN PRI.

Elk jaar rapporteert a.s.r. de voortgang bij het voldoen aan de Principles for Responsible Investment. 
Deze rapportage is te vinden op de website van UN PRI​, onder ASR Nederland N.V.