Duurzaam ondernemen

Maatschappelijke rol

a.s.r. heeft in 2017 € 1.402.743 uitgegeven aan donaties, schenkingen, maatschappelijke partnerschappen. In dit bedrag is ook een berekening meegenomen van de tijd die a.s.r. medewerkers aan vrijwilligerswerk hebben besteed.

Het bovengenoemde bedrag is opgebouwd uit:
1. Cash contributions (+/- 45% van totale uitgaven):

  • Charitable donations
    Collega’s kunnen een Stimulansplan indienen waarmee ze een financiële bijdrage vragen voor vrijwilligerswerk dat zij in hun omgeving verrichten
  • Maatschappelijke partnerschappen
    a.s.r. is maatschappelijk partner van voetbalclub FC Utrecht en de Giovanni van Bronckhorst Foundation en partner van een aantal (maatschappelijke) organisaties ivm financiële zelfredzaamheid.
  • Donaties van de stichtingen
    a.s.r. levert een bijdrage aan cultureel en maatschappelijk erfgoed door nauwe betrokkenheid bij een aantal stichtingen, die door a.s.r. of haar rechtsvoorganger gefund zijn.

2. Time (+/- 15% van totale uitgaven):
In totaal hebben collega’s in 2017 voor 5.441 uur vrijwilligerswerk gedaan voor Maatschappelijke Teamactiviteiten, waarbij ze de handen uit de mouwen steken bij een maatschappelijke organisatie. Daarnaast zijn er ook collega’s die voor 106 uur reanimatietrainingen hebben gevolgd.

3. In-kind giving (+/- 40% van totale uitgaven):
In totaal hebben collega’s in 2017 voor 3.996 uur vrijwilligerswerk gedaan voor projecten in het kader van financiële zelfredzaamheid. Ook heeft a.s.r. producten, diensten en non-financiële items gedoneerd.

Management overhead is niet meegenomen in bovenstaand aangezien een robuuste monetaire schatting hiervoor niet is op te stellen.

a.s.r. foundation
a.s.r. foundation initieert projecten rondom financiële zelfredzaamheid. Door mensen te onderwijzen en te ondersteunen in lezen en rekenen, het kunnen omgaan met geld en het op orde brengen van de financiële administratie draagt a.s.r. bij aan financiële zelfredzaamheid (SDG 1). a.s.r. heeft zich daarnaast geconformeerd aan het Ethisch Manifest Van Schulden naar Kansen: klanten met betalingsachterstanden worden tijdig en op een positieve manier benaderd voor een oplossing van hun betalingsproblemen (SDG 8).  

Stichtingen en fondsen
a.s.r. draagt cultureel en maatschappelijk erfgoed een warm hart toe. Om die reden is zij betrokken bij een aantal landelijke, maar ook enkele lokale stichtingen. Deze laatste verbintenissen zijn veelal ontstaan vanuit de vroegere vestiging van een a.s.r.-bedrijfsonderdeel in die stad.

Milieu
a.s.r. is ervan overtuigd dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan zijn eigen CO2-footprint en wil haar negatieve impact op het milieu te beperken. a.s.r. heeft daarom de ambitie om in 2020 100% CO2-neutraal te worden (SDG 7).

Belastingbeleid
Het fiscaal beleid van a.s.r. draagt bij tot de verwezenlijking van de bedrijfsstrategie, waarin a.s.r. zich profileert zich als een duurzame, maatschappelijk verantwoorde verzekeraar. Hierin past de fair-sharegedachte waarbij ieder lid van de samenleving een bijdrage doet om de samenleving waarvan hij deel uitmaakt mogelijk te maken en in stand te houden.

Bibliotheekkast De Utrecht

Na ruim 40 jaar omzwervingen krijgt de historische bibliotheekkast van a.s.r.-voorganger De Utrecht op woensdag 23 mei weer een prachtige plek in het pand van a.s.r.