Maatschappelijke rol

a.s.r. foundation

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. We helpen klanten bij het samen delen van risico’s en het samen opbouwen van vermogen voor later. Klanten moeten daarvoor bewuste financiële keuzes kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk om financieel zelfredzaam te zijn. Daar helpt a.s.r. foundation bij.

Over a.s.r. foundation

a.s.r. foundation stimuleert medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de maatschappij. a.s.r. stelt hiervoor jaarlijks uren en financiële middelen beschikbaar. a.s.r. foundation initieert – altijd met behulp van de vrijwillige inzet van collega’s – projecten rondom: 

1. Financiële zelfredzaamheid 

We richten ons op het bevorderen van de financiële educatie voor kinderen en jongeren, en het ondersteunen van huishoudens met (risico op) problematische schulden.

a.s.r. medewerkers helpen financiële keuzes te maken

'De hele wereld denkt dat het alleen draait om winst. Maar volgens mij draait het om mij als kind!'

Roos rapt met Sticks

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle of problematische schulden. De schuldenlast is gemiddeld € 40.000 verdeeld over 14 verschillende schuldeisers. De kans dat iemand schulden krijgt, is een samenspel van factoren. Wél blijkt dat onder andere het hebben van een ongeordende administratie, het ontbreken van een goede financiële opvoeding en laaggeletterdheid de kans op schulden verhoogt.

2. Helpen door te doen

We stimuleren collega’s om de handen uit de mouwen te steken bij maatschappelijke organisaties, zowel in teamverband als thuis.

Maatschappelijke organisaties zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers voor 'iets extra's'. a.s.r. foundation wil zoveel mogelijk collega’s inspireren om zich vrijwillig in te zetten. We organiseren Maatschappelijke Teamactiviteiten (MTA’s) waarbij collega’s maatschappelijke organisaties helpen door hun handen uit de mouwen steken, of helpen met hun zakelijke Frisse blik. Daarnaast ondersteunen we collega’s die in de privé-omgeving vrijwilligerswerk doen met een financiële bijdrage.

a.s.r. foundation in 2017 in cijfers

Vrijwillige inzet* 1.256 keer  (2016: 769 keer)
Tijd 9.437 uur   (2016: 5.634 uur)
Kinderen en jongeren bereikt 4.056 in 172 klassen
Huishoudens bereikt 134
Maatschappelijke organisaties 59

* het kan zijn voorgekomen dat een collega zich voor meerdere projecten heeft ingezet.