Maatschappelijke rol

Sociaal-cultureel fonds De Amersfoortse

Binnen De Amersfoortse Verzekeringen bestaat er al jaren de Stichting Sociaal Cultureel Fonds van De Amersfoortse Verzekeringen, oftewel het A-fonds. Deze Stichting heeft tot doel “het bevorderen van sociaal culturele activiteiten in het algemeen en in Amersfoort en omgeving in het bijzonder”. Het fonds heeft zijn huidige naam gekregen in 1982 en is voortgekomen uit de Stichting Het Wit-Blauwe Kruis van 1938. Het bestuur bestaat uit de heren J.C. van Ek (vz), H.J. Volkers (secr), P.J. Scholten en de dames J.T.H. Baltus en A.M.G. Mosch.

Aanvragen voor een financiële bijdrage aan een sociale culturele activiteit dienen in principe gedaan te worden door een Stichting, Vereniging e.d., niet door individuele personen. De aanvraag omvat een omschrijving van het evenement/activiteit en de bijbehorende begroting. De bijdragen die het fonds verstrekt zijn in principe eenmalig en niet jaarlijks terugkerend. De hoogte van de bijdragen varieren van enkele honderden Euro’s tot maximaal enkele duizenden. Via dit fonds heeft De Amersfoortse Verzekeringen, die landelijk opereert, de mogelijkheid om toch iets te betekenen voor de Amersfoortse gemeenschap en haar omgeving.

Contactpersoon:  

Jan Volkers,  telefoonnummer: (06) 538 76 388 

Annette Mosch,  telefoonnummer: (033) 464 28 82