Maatschappelijke rol

Stichting Kunst & Historisch bezit

Het doel van de Stichting Kunst & Historisch Bezit is tweeledig; enerzijds wil zij de rijke bedrijfshistorie van a.s.r. behouden. Daarnaast probeert de stichting de kunstcollectie toegankelijk te maken voor de medewerkers en zo een bijdrage te leveren aan een inspirerende werkomgeving.

​ De Stichting heeft volgens de statuten tot doel:

  • het toegankelijk maken van kunst door dit in en om de a.s.r.-gebouwen te plaatsen
  • het instandhouden, uitbreiden en beheren van de collectie kunst en historisch bezit, antieke voorwerpen en historische archieven
  • het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek die toonaangevend is op het terrein van de levensverzekering in brede zin. En die verder werken bevat met verwantschap met het (levens)verzekeringsbedrijf. 

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Organisatie

Bestuur:
Jos Baeten, voorzitter
Renée ter Haar, lid
Astrid Melger, lid
Annette Pannekoek, lid
Robert van der Schaaf, secretaris
Bernhard de Vries, penningmeester

Conservator:
Sigrid Vegter

Kunst bij a.s.r.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Voor de uitvoering van een aantal taken wordt, tegen vergoeding, gebruik gemaakt van medewerkers van a.s.r. Op hen is het beloningsbeleid van a.s.r. van toepassing.

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.

Contact

Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht  /  Postbus 2072, 3500 HB Utrecht. 

Fiscaal nummer: 8218.68.779  /  Kamer van Koophandel: 30279963.

Sigrid Vegter, conservator
Telefoonummer +31 (0) 6 23 91 26 14

Downloads
 

HIstorische bibliotheekkast De Utrecht terug bij a.s.r.

Na ruim 40 jaar omzwervingen heeft de historische bibliotheekkast van a.s.r.-voorganger De Utrecht weer een prachtige plek in het pand van a.s.r. gekregen. De kast was een kenmerkend onderdeel van het markante Jugendstil-pand aan de Leidseweg dat in 1974 moest wijken voor de bouw van Hoog Catharijne.