Duurzaam ondernemen

Maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid is voor a.s.r. naast duurzaam ondernemen ook investeren in uiteenlopende duurzame maatschappelijke initiatieven. Soms met een financiële impuls, door het stimuleren van vrijwilligerswerk bij de medewerkers en door diverse stichtingen en fondsen. a.s.r. brengt ‘helpen door te doen’ onder meer in de praktijk via a.s.r. Foundation. 

a.s.r. Foundation

Bij het delen van kennis en het enthousiasmeren en faciliteren van medewerkers om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, heeft a.s.r. Foundation een belangrijke rol. Het verbeteren van de (financiële) zelfredzaamheid in Nederland is een doel dat de foundation in het bijzonder nastreeft. 

a.s.r. Foundation

Stichtingen & Fondsen

a.s.r. draagt cultureel en maatschappelijk erfgoed een warm hart toe. Om die reden is zij betrokken bij een aantal landelijke, maar ook enkele lokale stichtingen. Deze laatste verbintenissen zijn veelal ontstaan vanuit de vroegere vestiging van een a.s.r.-bedrijfsonderdeel in die stad.

Helpen door te doen

Onder dit motto heeft a.s.r. Foundation activiteiten ontwikkeld waarbij medewerkers zich actief kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zo deden medewerkers mee aan sportieve evenementen, vaak als sporter, maar zeker ook door hulp te bieden om het evenement te laten slagen. Deze evenementen zijn vaak gekoppeld aan een goed doel, zoals deelname aan de Dam-tot-Damloop en de toertocht Grand Départ.

Daarnaast geeft a.s.r. daar waar het kan, mooie initiatieven een steuntje in de rug of ontwikkelt zij zelf projecten om (groepen) mensen te helpen. 

Helpen door te doen