Mens

Betrokkenheid

Ook in 2015 is de betrokkenheid van medewerkers van a.s.r. gemeten via de engagementscan. De engagementscore vertoont in 2015 met 53,5% een stijging ten opzichte van 2014 met 4%-punt. De stijgende lijn die vanaf 2010 is ingezet en die in 2014 iets terugviel, is in 2015 dus weer opgepakt. Was vorig jaar het vertrouwen in het bedrijf al een positief punt, nu is er naast een verder stijgend vertrouwen, ook een groeiend aantal medewerkers dat trots is op a.s.r. Ook herkent een groot aantal medewerkers zich in de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te kunnen en willen zijn. Positief en belangrijk is daarnaast dat de medewerkers aangeven dat ze behoefte hebben om nog meer aandacht te besteden aan de klant.