Mens

Diversiteit

Mede als gevolg van de invoering van de Participatiewet heeft a.s.r. beleid ontwikkeld dat erop is gericht om jaarlijks een vastgesteld aantal mensen in dienst te nemen met een arbeidsbeperking, de ‘buitengewone talenten’ van a.s.r. Via de Participatiedesk worden met name laagopgeleide mensen met een arbeidsbeperking ingezet op klussen binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de werving van hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking worden speciale kanalen ingezet en wordt bij gelijke geschiktheid een voorkeursbeleid gehanteerd.