Mens

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt.

Human Resources draagt hieraan bij door mogelijkheden te creëren, zodat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r.

Alle medewerkers van a.s.r. kunnen een beroep doen op ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gebruik maken van begeleiding door loopbaancoaches en een uitgebreid aanbod van workshops en opleidingen.

Belangrijke voorwaarde voor begeleiding is dat medewerkers bereid zijn om zelf de regie over hun toekomst te nemen. In 2015 hebben 289 medewerkers gebruik gemaakt van begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid; 97 medewerkers hebben deelgenomen aan een begeleidingstraject omdat ze boventallig zijn geworden.