Milieu

CO2-uitstoot

De directe a.s.r. footprint bestaat uit afval, brandstof, warmte, elektriciteit, koeling, woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. a.s.r. streefde in 2016 naar verlaging van haar directe footprint met 2%.  In 2016 is de absolute CO2 footprint gestegen door de verhuizing van Europeesche Verzekeringen (zie Huisvesting), wat heeft geleid tot een stijging van 528 FTE in Utrecht. Het restant van de uitstootreductie wordt in 2017 gecompenseerd via 'Trees for all' credits.Dit is behaald door het restant in uitstoot te compenseren met credits via Trees for All.

Commitments

a.s.r. heeft zich als volgt gecommitteerd om haar CO2 uitstoot te verminderen:

  • ondertekenen van de Paris Pledge en Dutch Business Sustainable Mobility Plledge
  • lidmaatschap van de Nederlandse Klimaatcoalitie: om samen te werken aan een klimaatneutrale samenleving.
  • MJA3: in 2016 meer dan 50% bespaard.