Financiële ratio's

Double leverage

  31 dec. 2015 H1 2016
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders 3.590 3.380
Overige 'equity' instrumenten (hybride)   1.198   1.198
Totaal beschikbaar kapitaal 4.788 4.578
     
Totaal geïnvesteerd kapitaal 4.865 4.975
     
Double leverage (%) 101,6% 108,7%
Double leverage (€) 77 397