Financiële ratio's

Interest coverage

   2015  H1 2016
Hybride kapitaal (T1, T2) 45 23
Achtergestelde lening 7 13
Senior lening     2     -
Totale rentelasten 54 36
     
Resultaat voor belasting 793 478
Totale rentelasten      9     13
Resultaat voor belasting en rentelasten 802 491
     
Interest coverage ratio 14,8 13,8