Financiële ratio's

Operationeel rendement op het eigen vermogen

    H1 2015    H1 2016
Operationeel netto resultaat   419    437
Kosten voor hybride kapitaal      -34        -34
Operationeel resultaat excl. kosten voor hybride kapitaal    385      403
         
   2014  H1 2015 2015 H1 2016
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders 3.034  3.379 3.590  3.380
Ongerealiseerde winsten en verliezen (als onderdeel van het eigen vermogen)  -737 -702 -686 -690
Eigen vermogen van 'discontinued operations' (VGO)     -33      62      -9     -24
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders (excl. ongerealiseerde winsten en verliezen en 'discontinued operations') 2.264 2.739 2.895 2.666
Gemiddeld totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders - aangepast   2.502    2.781
         
Operationeel rendement op het eigen vermogen

 

15,4%    14,5%