Financiële ratio's

Rendement op het eigen vermogen

     H1 2015    H1 2016
Netto resultaat   794    765
Kosten voor hybride kapitaal      -34       -34
Netto resultaat excl. kosten voor hybride kapitaal   760       731
         
   2014 H1 2015 2015 H1 2016
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders 3.034 3.379 3.590 3.380
Gemiddeld totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders   3.206    3.485
Rendement op het eigen vermogen   23,7%    21,0%