Financiële ratio's

Schuld ratio

  31 dec. 2015 H1 2016
10% hybride obligatie 192 192
7,253% hybride obligatie 17 17
5% hybride obligatie    500    500
Hybride kapitaal 709 709
5,125% Achtergestelde leningen 497 497
Senior lening - 25
IFRS effect voor kosten       -8       -8
Totale schuld 1.198 1.223
     
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders 3.590 3.380
     
Schuld ratio (%) 25,0% 26,6%