Wat we doen

Bank

ASR Bank N.V. (hierna 'a.s.r. Bank') is een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V.  en heeft een eigen bankvergunning, een eigen beleid en een eigen statutaire directie. 

Voor de Nederlandse markt ontwikkelt en verstrekt a.s.r. Bank bancaire producten voor het opbouwen of het tot uitkering laten komen van een vermogen en verkoopt die via meer dan 6.000 tussenpersonen.

a.s.r. Bank biedt de a.s.r. internet spaarrekening aan en de bankspaarproducten: Lijfrentespaarrekening, Extra Pensioen Uitkering en Extra Pensioen Beleggen.

Toezicht en Governance

a.s.r. Bank werkt volgens de governance structuur van de Code Banken.

 

Bestuur en organisatie

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de ontwikkeling van de resultaten.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van a.s.r. Bank. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen de directie.

 

Jaarverslagen ASR Bank N.V.

Jaarverslagen ASR Bank N.V. van 2009 - 2015.