Wie we zijn

Missie

Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar klanten op kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte werkgever en een waardevolle deelnemer aan de maatschappij.

Missie

Een verzekeraar waar klanten op kunnen vertrouwen

a.s.r. is sterk verankerd in de Nederlandse maatschappij en we doen er alles aan om de wensen en behoeften van onze klanten te leren kennen. Onze producten waarborgen de financiële stabiliteit van klanten en stellen hen in staat zich te verzekeren voor risico´s die zij niet zelf kunnen of willen dragen. Klantvertrouwen is voor a.s.r. van groot belang en we hechten veel waarde aan klantadvies van onafhankelijke derden. Dit blijkt ook uit onze sterke positie in het intermediairkanaal.

Een stabiele financiële instelling

a.s.r. heeft de ambitie een financieel betrouwbare en stabiele organisatie te zijn. Een solide financiële positie zorgt ervoor dat a.s.r. de verplichtingen aan klanten en stakeholders op korte en lange termijn kan nakomen. Ons uitgangspunt ‘waarde boven volume’ helpt ons daarnaast om waarde te creëren op de lange termijn.

Een mensgerichte werkgever

a.s.r. heeft de vakbekwaamheid van haar medewerkers hoog in het vaandel staan en wil getalenteerde mensen aantrekken en behouden. We willen onze medewerkers een stimulerende en inspirerende werkomgeving bieden en hen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen.

Een waardevolle deelnemer aan de maatschappij

a.s.r. heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij als geheel, haar klanten in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. Dit komt tot uiting in het personeelsbeleid (bijvoorbeeld door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen), ons beleggingsbeleid, de werkomgeving (Het Nieuwe Werken) en ons MVO-beleid.