Bestuur en organisatie

Beleid

undefined

Beloningsbeleid

a.s.r. bank past het beloningsbeleid van de moedermaatschappij, a.s.r. Nederland, toe. De remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van a.s.r. Nederland heeft hierover geadviseerd; de Raad van Commissarissen van a.s.r. Nederland heeft het beleid vastgesteld. De RvC van a.s.r. bank heeft het a.s.r. beloningsbeleid bekrachtigd. De RvC van a.s.r. bank is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Directie. Tevens ziet de RvC toe op de uitvoering van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van het hoger management van de Bank.

Onderdeel van het personeelsbeleid

Ons beloningsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. Dat bestaat uit instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid. Dat beleid wordt mede bepaald door de regels van de overheid en door de maatschappelijke ontwikkelingen over beloningen in de financiële sector.

 

Duurzaam beleggingsbeleid

Het Duurzaam beleggingsbeleid van a.s.r. is ontwikkeld om verantwoord en duurzaam te investeren, met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de beleggingsopbrengsten. Voor meer inzicht in a.s.r.'s beleggings- en engagementbeleid, verwijzen we naar het volledige Duurzaam Beleggingsbeleid van a.s.r.

 

Client acceptatie en beheer beleid ASR Bank N.V.

De integriteit en goede reputatie van ASR Bank N.V. (verder a.s.r. bank) zijn de pijlers waarop het Client acceptatie en beheer beleid rust. De bank wil te allen tijde voorkomen dat haar goede naam en faam in gevaar wordt gebracht door ongewenste cliënten te accepteren. De bank waakt ervoor om betrokken te worden bij transacties die gericht zijn op het verhullen van de herkomst van gelden bijvoordeeld omdat de gelden op onrechtmatige wijze zijn verkregen, gepaard gaan financiële misdrijven als fiscale fraude, of bedoeld zijn terroristische doeleinden. De bank kan hierdoor zowel financiële als niet-financiële schade leiden Finanaciële schade kan ontstaan door mogelijk sancties en boetes door toezichthouders, of de kosten van een rechtszaak. Niet-financiële schade kan ontstaan door het schenden van de integriteit van de bank en de beschadiging van haar reputatie.

Het doel van dit beleid is het risico te managen dat de bank financiële en/of niet-financiële schade leidt als gevolg van de acceptatie van (mogelijk) ongewenste cliënten. De waarden van de bank 'Klanten waarderen ons', 'Wij zijn betrouwbaar en solide' en 'Wij staan in de samenleving' liggen aan dit beleid ten grondslag.