Duurzaam ondernemen

Verantwoord bankieren

undefined

Duurzaam ondernemen of verantwoord bankieren is voor a.s.r. bank het streven naar een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers, maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu.

Code Banken

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Indien er sprake is van overlap of tegenstrijdigheid met internationale wet- en regelgeving of beleid van toezichthouders, heeft dat voorrang op zelfregulering zoals de Code Banken.

 

Client acceptatie en beheer beleid ASR Bank N.V.

De integriteit en goede reputatie van ASR Bank N.V. (verder a.s.r. bank) zijn de pijlers waarop het Client acceptatie en beheer beleid rust. De bank wil te allen tijde voorkomen dat haar goede naam en faam in gevaar wordt gebracht door ongewenste cliënten te accepteren. De bank waakt ervoor om betrokken te worden bij transacties die gericht zijn op het verhullen van de herkomst van gelden bijvoordeeld omdat de gelden op onrechtmatige wijze zijn verkregen, gepaard gaan financiële misdrijven als fiscale fraude, of bedoeld zijn terroristische doeleinden. De bank kan hierdoor zowel financiële als niet-financiële schade leiden Finanaciële schade kan ontstaan door mogelijk sancties en boetes door toezichthouders, of de kosten van een rechtszaak. Niet-financiële schade kan ontstaan door het schenden van de integriteit van de bank en de beschadiging van haar reputatie.

Het doel van dit beleid is het risico te managen dat de bank financiële en/of niet-financiële schade leidt als gevolg van de acceptatie van (mogelijk) ongewenste cliënten. De waarden van de bank 'Klanten waarderen ons', 'Wij zijn betrouwbaar en solide' en 'Wij staan in de samenleving' liggen aan dit beleid ten grondslag.