Over a.s.r. bank

Toezichthouders en Governance

undefined

a.s.r. bank is een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V. en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

a.s.r. bank werkt volgens de governance structuur van de Code Banken.

Downloads