Beleid

Gedragscode

De a.s.r. gedragscode beschrijft de gewenste houding en gedrag die wij van elkaar verwachten. De code is de leidraad voor ons handelen en onze beslissingen en helpt om ons werk goed, zorgvuldig en integer te doen. En het is de leidraad hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij onze klanten bedienen en hoe wij verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving waarin wij werken en leven. De a.s.r. gedragscode ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid om zelf afgewogen besluiten te nemen hoe met een bepaalde situatie om te gaan.