Bestuur en organisatie

Corporate Governance

 

Aandelen a.s.r.

Sinds 10 juni 2016 zijn de aandelen van ASR Nederland N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Statuten

Reglementen a.s.r.

Bijlage A: 
Reglement van de Audit en Risicocommissie van de RvC
 
Bijlage B: 
Reglement van de Selectie- en benoemingscommissie van de RvC
 
Bijlage C: 
Reglement van de Remuneratiecommissie van de RvC
 

Organisatiestructuur

Naleving Corporate Governance Code

Stichting Continuïteit ASR Nederland

De rol van de Stichting Continuïteit ASR Nederland is het bevorderen en beschermen van de belangen van a.s.r., haar onderneming en haar stakeholders en het bestrijden van mogelijke invloeden die de continuïteit, onafhankelijkheid, strategie en/of identiteit van a.s.r. of haar onderneming bedreigen. Indien de belangen van a.s.r., haar onderneming en haar stakeholders of de continuïteit van a.s.r. in het geding zijn, kan de stichting – indien voldaan is aan een aantal voorwaarden – een call optie recht uitoefenen, dat specifiek voor dit doel aan haar is toegekend, voor een aantal preferente  aandelen dat gelijk is aan 50% van het nominale aandelenkapitaal minus één aandeel. 

De Stichting Continuïteit ASR Nederland heeft een onafhankelijk bestuur. De samenstelling van het bestuur van de Stichting Continuïteit ASR Nederland is als volgt:

Dhr. H. J. Hazewinkel (Voorzitter)
Mw. M.E. Groothuis
Dhr. A.A.M. Deterink 

Download

Toezichthouders

Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. Toezichthouders in de financiële sector zijn onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).