Raad van Bestuur

Jos Baeten, voorzitter

Jos Baeten (1958) heeft de Nederlandse nationaliteit en is voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO) van a.s.r. Daarnaast maken Human Resources, Corporate Communicatie, Strategie, Risk Management van de onder ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. beheerde fondsen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Audit, Integriteit en Juridische Zaken onderdeel uit van zijn portefeuille.

Jos Baeten

J.P.M. (Jos) Baeten (CEO)

Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en startte zijn loopbaan in 1980 bij Stad Rotterdam Verzekeringen, een van de pijlers waarop a.s.r. is gebouwd. In 1997 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Stad Rotterdam Verzekeringen N.V. en in 1999 tot CEO. Daarna trad hij toe tot de Hoofddirectie van Fortis ASR Verzekeringsgroep. Sinds juni 2003 was hij voorzitter van de directie van De Amersfoortse Verzekeringen. In 2005 is hij benoemd tot voorzitter van de Hoofddirectie van Fortis ASR Verzekeringsgroep. Jos Baeten werd aangesteld als CEO van a.s.r. op 26 januari 2009. 

Nevenfuncties
Jos Baeten is bestuurslid bij het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdamse Schouwburg. Daarnaast is hij lid van het algemeen bestuur VNO-NCW.