Raad van Commissarissen

Annet Aris, lid RvC

Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Annet Aris

Annet Aris

Annet Aris (1958) werkte ruim 17 jaar als organisatieadviseur bij McKinsey, waarvan 9 jaar als partner. Ze is actief als commissaris bij diverse Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en instanties. Zij is commissaris bij ASML N.V. in Nederland, ProsiebenSat1 AG en Jungheinrich AG in Duitsland en Thomas Cook PLC in Engeland.

Annet Aris is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van Randstad Holding N.V. vanaf 27 maart 2018. In mei 2018 zal ze haar functie als commissaris bij ProSieben Sat1 neerleggen.  

 

Annet Aris is adjunct-professor voor digitale strategie bij de internationale business school INSEAD (Fontainebleau).

Annet Aris is als lid van de Raad van Commissarissen benoemd door de ondernemingsraad.

Eerste benoeming: 7 december 2010
Lopende benoemingstermijn: 2014-2018