Raad van Commissarissen

Cor van den Bos, lid RvC

Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen

Voorzitter van de Audit- en Risicocommissie

Cor van den Bos

Drs. C.H. (Cor) van den Bos (1952)

Cor van den Bos (1952) was tot augustus 2008 lid van de Raad van Bestuur van SNS Reaal N.V., waar hij verantwoordelijk was voor alle verzekeringsactiviteiten. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van CED en van de Noordwijkse Woningstichting. Tevens is hij vice-voorzitter en non-executive member van de Board van Kardan N.V.

Eerste benoeming:  15 december 2008
Lopende benoemingstermijn: 15 juni 2015 – 15 juni 2019