Raad van Commissarissen

Kick van der Pol, Voorzitter

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Kick van der Pol

Kick van der Pol

Kick van der Pol (1949) is voorzitter van de Board van Ortec Finance en van het Bestuur van de Pensioenfederatie. Hij is tevens lid van de Bankraad DNB en lid van de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. In het verleden was Kick van der Pol vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko/Achmea en voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis.

Eerste benoeming op: 15 december 2008
Huidige benoemingstermijn: 2014 - 2018