Raad van Commissarissen

Kick van der Pol, Voorzitter

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Kick van der Pol

Dr. C. (Kick) van der Pol (1949)

Kick van der Pol (1949) is voorzitter van de Board van Ortec Finance en van het Bestuur van de Pensioenfederatie. Hij is tevens lid van de Bankraad DNB, bestuurslid VNO-NCW en voorzitter van de VPRO en OVAL. In het verleden was Kick van der Pol vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko/Achmea en voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis.

Eerste benoeming:     15 december 2008
Lopende benoemingstermijn: 15 juni 2014 – 15 juni 2018