Duurzaam ondernemen

undefined

Balans tussen mens, maatschappij en milieu

a.s.r. houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Dit past bij onze maatschappelijke rol. Voor het duurzaamheidsbeleid zijn vijf aandachtsgebieden benoemd:

Over de uitgangspunten en doelstellingen is a.s.r. in dialoog met vele belanghebbenden. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met interne, maar vooral ook een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, politici en bewindslieden en branche-organisaties.

Codes en Richtlijnen

a.s.r. heeft een publieke verplichting om op te treden als een verantwoordelijke verzekeraar en investeerder. Als bewijs hiervan heeft a.s.r. de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend.

a.s.r. scholen challenge

Om ook kinderen vertrouwd te maken met dit thema én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, organiseert a.s.r. in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) en de gemeente Utrecht een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd voor alle basisscholen in Utrecht: