a.s.r. scholen challenge

Spelconcept

Aan de hand van het lespakket ‘BREEAM-NL Junior Milieuscan Basisschool’ brengen leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool zelfstandig de duurzaamheid van de school in kaart met een set van 10 scorekaarten. Daarmee ontdekken zij wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Zij presenteren hun bevindingen en aanbevelingen aan de klas en aan de directeur van de school. Het beste idee wordt door de school ingestuurd naar a.s.r. Alle inzendingen worden beoordeeld en de beste vijf inzenders worden uitgenodigd voor de finale bij a.s.r. in Utrecht waar  één uitgewerkt plan kan worden gepresenteerd aan de vakjury.

De a.s.r. scholen challenge bestaat uit zes onderdelen:

1. Inschrijven
  In de periode van 31 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 kunt u zich inschrijven voor de a.s.r. scholen challenge.
2. Een interactieve en ‘tastbare’ les over duurzaamheid
  Wanneer u behoefte heeft aan een gastles over duurzaamheid kunt u dit aanvragen. De (gast)docent geeft een interactieve presentatie over duurzaamheid (People, Planet, Profit) en een aantal bijbehorende onderwerpen zoals energie en materialen. Ook geeft de (gast)docent voorbeelden van duurzame producten en welke keuzes kinderen zelf kunnen maken. U kunt er ook voor kiezen om de presentatie over duurzaamheid op te vragen, zodat u zelf een les over duurzaamheid kunt geven. 
3. Duurzaamheidsbeoordeling door de leerlingen
  De leerlingen onderzoeken het schoolgebouw aan de hand van de tien onderwerpen van BREEAM-NL Junior; afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water. Ze presenteren hun bevindingen aan de klas en aan de directeur van de school.
4. Quickscan duurzame school
  De Quickscan bestaat uit meerkeuze- en open vragen over de duurzame aspecten van het schoolgebouw, beleid, onderhoud en het gebruik die wordt ingevuld door de schoolleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn; duurzaam beleid, energie, afval, gebruikershandleiding, materialen, brandveiligheid, CO2 en ventilatie, licht en verlichting, water, groen, bodem, onderhoud van verwarming, ventilatie en/of koeling, schoonmaak, inkoop van producten en besparende gedragsmaatregelen.
  Per 1 januari 2015 is naast het budget voor onderhoud en verbouwingen ook de zorgplicht voor het gebouw overgedragen van de gemeente naar de school. De Quickscan helpt om inzicht te krijgen in de relevante onderwerpen en zo kunnen prioriteiten worden gesteld voor eventuele aanpassingen. 
5. Inzenden idee
  De schooldirectie bepaalt welk idee wordt ingezonden naar a.s.r. Uit alle inzendingen worden 5 ideeën gekozen die een uitgewerkt voorstel mogen presenteren aan de vakjury tijdens de finale bij a.s.r. in Utrecht. De uiterste inzenddatum is 5 november 2018.
6. Presentatie aan jury
  Op 9 november 2018 worden de 5 finalisten bekend gemaakt. Een afvaardiging van de school(locatie) maakt op basis van alle resultaten uit de duurzaamheidsbeoordeling een creatieve presentatie van hun (duurzaamheids)idee voor de jury. In deze presentatie verwerken zij de bevindingen en aanbevelingen die het meeste impact hebben op het verduurzamen van hun school(locatie). Deze presentatie dient uiterlijk op maandag 26 november 2018 om 12:00 uur ingediend te zijn bij a.s.r. De finale en prijsuitreiking vinden plaats op woensdag 28 november 2018 bij a.s.r. in Utrecht. Deelnemende scholen ontvangen hierover tijdig bericht.

Wat levert deelname aan de a.s.r. scholen challenge op?

In een ochtend vullend programma krijgen leerlingen inzicht in het begrip duurzaamheid, onderzoeken ze hun eigen schoolgebouw en geven advies aan de schooldirecteur. Daarnaast krijgt uw school met de Quickscan relatief eenvoudig inzicht in de duurzame aspecten op het gebied van beleid, gebouw, onderhoud en de op handen zijnde zorgplicht.

Het doel is om te komen tot een gezamenlijke actielijst waardoor het educatieve programma wordt gekoppeld aan de organisatie van uw school. Leerlingen werken hiermee samen met de school aan de verduurzaming van hun eigen leeromgeving.

Uw school(locatie) maakt door deelname aan de a.s.r. scholen challenge kans op een prijs van €12.500,- dat a.s.r. besteedt aan de begeleiding en uitvoering van het winnende idee om uw school te verduurzamen.

Wat is de investering?

Dankzij sponsoring van a.s.r. kost het u als school niets. Wel dient u tijd te investeren in de interactieve les over duurzaamheid en de duurzaamheidsbeoordeling door de leerlingen. Dit neemt ongeveer een halve dag in beslag. Daarnaast verwachten wij dat u de quickscan uitvoert.