Duurzaam ondernemen

Duurzame belastingbetaler

In lijn met haar missie en MVO-beleid wil a.s.r. een duurzame belastingbetaler zijn

a.s.r. wil in de maatschappij de volgende rollen vervullen:

  • een verzekeraar waar klanten op kunnen vertrouwen; 
  • een stabiele financiële instelling;
  • een mensgerichte werkgever; en
  • een waardevolle deelnemer aan de maatschappij.

a.s.r. heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij als geheel, haar klanten in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. Dit komt tot uiting in het personeelsbeleid (bijvoorbeeld door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen), beleggingsbeleid, de werkomgeving (Het Nieuwe Werken) en het MVO-beleid, waarin is opgenomen dat a.s.r. een duurzame belastingbetaler wil zijn.

De fiscale strategie draagt bij aan de missie van a.s.r.
De fiscale strategie van a.s.r. draagt bij aan de verwezenlijking van de missie en de bedrijfsstrategie van a.s.r.

Het fiscaal handelen van a.s.r. draagt bij aan de ambitie van a.s.r. om een financieel betrouwbare en stabiele organisatie te zijn zodat verplichtingen aan klanten en stakeholders op korte en lange termijn kunnen worden nagekomen, en hiermee waarde te creëren op lange termijn. Daarnaast heeft het fiscaal handelen als uitkomst dat a.s.r. als lid van de samenleving haar fair-share bijdraagt om de samenleving waarvan zij deel uitmaakt mogelijk te maken en in stand te houden.