Duurzaam ondernemen

Duurzame verzekeraar

undefined

Het bieden van zekerheid aan klanten is het bestaansrecht van a.s.r. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat a.s.r. altijd aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, omdat het om lange-termijn-verplichtingen gaat, zoals pensioenen. Duurzame financiële soliditeit is daarmee essentieel en heeft daarom de hoogste prioriteit.

De producten en diensten voldoen aan de behoeften van de klant en worden, naast een interne toets, getoetst bij consumenten en werkgevers of een selectie van klanten. Wat die behoeften zijn, haalt a.s.r. onder andere uit marktonderzoek, social media en klantgedragonderzoeken. 

Klantbelang Centraal (KBC)

Continuïteit is voor ons en onze klanten van het grootste belang. Dat gaat hand in hand met het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben.

a.s.r. vindt maximale transparantie van producten en diensten belangrijk. Daarom is zij open over de score van het Klantbelang Centraal Dashboard van de AFM. Dit onderzoek van de toezichthouder onder alle grote Nederlandse financiële instellingen, meet jaarlijks in hoeverre de klant centraal staat bij producten, processen en dienstverlening. Zie hieronder de score van de in 2017 bij a.s.r. getoetste modules voor het Klantbelang Dashboard.

undefined

Verbeteren processen

a.s.r. werkt continu aan het verbeteren van processen om klanten te helpen. Bijvoorbeeld met het helpen van klanten met een beleggingsverzekering en door het verder vereenvoudigen van het productaanbod. Het toegankelijk en begrijpelijk maken van informatie voor (toekomstige) klanten is een continu proces.

Daarnaast verbetert a.s.r. haar processen op basis van klantfeedback, onder andere door 'klantreizen' (customer journeys). Door met klanten in gesprek te gaan over hun ervaring met een a.s.r.-schadeafhandeling worden concrete verbeterpunten inzichtelijk gemaakt en doorgevoerd. 

a.s.r. en beleggingsverzekeringen

a.s.r. vindt het belangrijk dat haar producten passen en blijven passen bij de situatie en behoeften van haar klanten. Daarom zoekt a.s.r. proactief contact met klanten met een beleggingsverzekering.