Duurzame verzekeraar

Acties voor klanten met een beleggingsverzekering

2017

Activatie van klanten met een ongeclausuleerde beleggingsverzekering.
Samen met adviseurs benaderen van deze groep klanten om hen inzicht te geven in de waardeontwikkeling van hun beleggingsverzekering en de mogelijkheden om deze te wijzigen. Zo kunnen zij er bewust voor kiezen om de beleggingsverzekering voort te zetten, te wijzigen of te beëindigen.

2016

Activatie van klanten met een beleggingsverzekering bedoeld voor aankoop lijfrente.

a.s.r. sluit zich aan bij ‘Adviesloket Beleggingsverzekeringen’ van het Verbond van Verzekeraars.
Het Verbond van Verzekeraars opent een digitaal ‘Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen’ waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun beleggingsverzekeringen aan te passen. Het advies wordt verstrekt door een zelfstandige adviesorganisatie die daarvoor een raamcontract heeft gesloten met de brancheorganisatie van verzekeraars. Dit initiatief is bedoeld om het zogeheten ‘hersteladvies’ ook toegankelijk te maken voor consumenten die geen gesprek met de eigen verzekeraar of adviseur willen.

2015 - 2016

Activatie van klanten met een polis verpand aan een hypotheek.

2014

Activatie van klanten met een niet opbouwende polis

2013

Activatie klanten met een kwetsbare polis.

Klanten met een verzekering waarvan de waardeopbouw naar verwachting nihil is, zijn per brief uitdrukkelijk gewezen op de noodzaak om hun verzekering aan te passen.

2012

Aanvullende overeenkomst inzake flankerend beleid
a.s.r. sluit een aanvullende overeenkomst met de Stichting Verliespolis inzake flankerend beleid. Klanten die een beleggingsverzekeringen hebben, hebben die afgesloten met het oog op een bepaald doel. Het flankerend beleid is zodanig ingericht dat de uitgangspositie van klanten om deze doelen te bereiken wordt verbeterd.

2011

Alle klanten zijn geïnformeerd of zij in aanmerking komen voor compensatie op grond van de Compensatieregeling. Alle compensaties zijn in de polissen gestort.

2008

a.s.r. tekent een vaststellingsovereenkomst met consumentenstichtingen over compensatie aan klanten van ingehouden kosten en premies boven het met de stichtingen overeengekomen maximum.