Mens

Diversiteit

undefined

Bij a.s.r. verstaan we onder diversiteit een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen. Ook willen wij kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mede als gevolg van de invoering van de Participatiewet heeft a.s.r. beleid ontwikkeld dat erop is gericht om jaarlijks een vastgesteld aantal mensen in dienst te nemen met een arbeidsbeperking, de ‘buitengewone talenten’ van a.s.r. Via de Participatiedesk worden met name laagopgeleide mensen met een arbeidsbeperking ingezet op klussen binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de werving van hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking worden speciale kanalen ingezet en wordt bij gelijke geschiktheid een voorkeursbeleid gehanteerd.