Milieu

Mobiliteitsbeleid

a.s.r. heeft een actief mobiliteitsbeleid dat streeft naar verbeterde toegankelijkheid van de gebouwen en vermindering van de CO2-uitstoot. Op verschillende gebieden zet a.s.r. zich in op het verduurzamen van het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit.

Zo is de keuze van de leaseauto beperkt tot die met een maximale uitstoot van 104 g/km en is een mobiliteitsbudget als alternatief voor de leaseauto ingevoerd. Verder is het onderzoek naar de mogelijkheden voor vergroening van het huidige leasebeleid door HR, Business Support en CIC (inkoop) afgerond. Dit onderzoek heeft een lijst met maatregelen opgeleverd, die in 2016 nader wordt uitgewerkt; de carpoolregeling wordt regelmatig onder de aandacht gebracht en medewerkers uit Utrecht mogen niet parkeren bij het pand als zij binnen een fietsafstand van 12 km van het hoofdkantoor wonen. 

Ook werd de aanschaf van een voordelige buskaart in 2015 door a.s.r. gefaciliteerd. Daarnaast zijn er diverse regelingen om het fietsgebruik te stimuleren: zoals de Rijnsweerd-leenfiets, a.s.r.-bedrijfs e-bike en e-bike-oplaadpunten in de fietsenkelder, aanwezigheid van omkleedruimtes, douches en lockers en de mobiele fietsenmaker.