a.s.r. ondertekent Ethisch Manifest voor omgang met klanten met betalingsachterstanden

a.s.r. heeft zich geschaard bij een groep bedrijven die zich gaat inzetten om klanten die slecht of niet (kunnen) betalen, proactief te helpen naar een oplossing. Deze landelijke coalitie heeft gedragsregels vastgelegd in een Ethisch Manifest dat onlangs door Jos Baeten is ondertekend. Diverse verzekeraars, energiebedrijven, telecomproviders, woningcorporaties en incasso- en deurwaarderskantoren hebben zich inmiddels aangesloten.

Onder de noemer ‘Van Schulden naar Kansen’ heeft Delta Lloyd Foundation begin 2016 de start gemaakt voor een landelijke coalitie van bedrijven. Die gaat zich inzetten om ervoor te zorgen dat klanten met betalingsachterstanden tijdig en op een positieve manier worden benaderd voor een oplossing van hun betalingsproblemen. De bedrijven die zich daarbij aansluiten hebben hun gedragsregels vastgelegd in een Ethisch Manifest.  De inhoud daarvan sluit heel goed aan bij de waarden van a.s.r. en in belangrijke mate bij de huidige praktijk rond klanten met betalingsachterstanden. a.s.r. heeft zich door ondertekening van het Manifest recent aangesloten bij dit initiatief.

Ervaring

Ziektekostenverzekeraar CZ is een van de voortrekkers en heeft inmiddels ervaring opgedaan met een andere benadering van slecht- of niet betalende klanten. In een recent artikel in de Volkskrant hierover staat dat CZ contact zoekt met klanten zodra die een betalingsachterstand hebben van meer dan een maand. 'Onze klanten lopen niet voor hun plezier achter met betalen. We proberen oplossingen op maat aan te bieden. Als ze bijvoorbeeld pas over twee maanden een WW-uitkering krijgen, wachten we gewoon even op ons geld.’

CZ treft vijf keer zoveel betalingsregelingen als vroeger en die worden veel beter nageleefd dan voorheen. CZ meldt in het artikel dat het in 2010 jaarlijks 20 miljoen euro kwijt was aan oninbare premie-achterstanden. Vorig jaar was dat om en nabij 10 miljoen euro. De afschrijvingen op oninbare premies zijn gehalveerd.

Bij a.s.r. zullen de diverse businesslines uitvoering geven aan de concrete invulling van dit initiatief. Ook omdat het Manifest ambities bevat voor de wat langere termijn (richting 2020). De huidige deelnemers zijn nog ‘in ontwikkeling’ om over de volle breedte aan de intenties van het Manifest te gaan voldoen. 

Gilbert Mattu is vanuit a.s.r. de gesprekspartner van de coalitie en eerste aanspreekpunt binnen a.s.r.