Over a.s.r.

Wie we zijn

Wie we zijn

a.s.r. wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten en hen transparante verzekeringen bieden. Tegelijkertijd willen wij duurzame en stabiele waarde creëren voor onze stakeholders. Daarom heeft het voor ons prioriteit om eenvoudige en transparante producten te leveren, helder te communiceren en klanten op eerlijke wijze te behandelen.

Strategie

De strategie van a.s.r. is gebaseerd op vier principes: klantbelang centraal, discipline bij acceptatie en premiestelling, kostenbeheersing, en behoud van een solide financieel kader.

Missie

Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar klanten op kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte werkgever en een waardevolle deelnemer aan de maatschappij.